Toimintamuodot


Edunvalvonta

YKLA on Lakimiesliiton ainoa yksinomaan yksityissektorin edunvalvontaa harjoittava jäsenyhdistys. YKLA on vahvasti edustettuna Lakimiesliiton eri toimielimissä sekä muussa AKAVA-laisessa yhteisössä.

Jäsentilaisuudet

Tutustumista jäsenkuntaa kiinnostavien kohdeyritysten tai -yhteisöjen ja niissä toimivien lakimiesten toimintaan; alustuksia ja keskustelua juridiikan eri alueilta sekä vapaamuotoista yhdessäoloa. Järjestämme myös pienseminaareja ajankohtaisista aiheista.

Yhdistyksen kokoukset

Jäsen voi joko kokouksessa tai saattamalla asiansa hallituksen jäsenelle tiedoksi, vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Opintomatkat

Näiden tarkoituksena on kartuttaa jäsenistön näkemystä ja ammatillisia tietoja ja taitoja ajankohtaisten tai jäsenkunnalle muuten tärkeiden asioiden tiimoilta. Matkat ovat suuntautuneet ensisijaisesti Euroopan alueelle.

Jäsentiedotteet

Yhdistys tiedottaa ajankohtaisesta toiminnastaan jäsenkunnalle näiden sivujen ja jäsenkirjeiden avulla.

Vapaamuotoinen toiminta

Yhdistys järjestää jäsenilleen vapaamuotoista toimintaa, mm. urheilu-, ulkoilu- ja kulttuuriharrastusten parissa.